Digital røntgen

På klinikken ønsker vi at anvende det bedste udstyr med henblik på at give dig den bedste behandling. Du har mulighed for at læse mere om den nye teknologi samt dens anvendelsesmuligheder. Læs herunder mere om digital røntgen, som mindsker ventetiden og sikrer en klar diagnose.

Digital røntgen betyder, at røntgenoptagelsen gennemføres ved hjælp af en genanvendelig fosforplade og en computer, hvor billedet vises på skærmen og gemmes i lageret.
Direkte digital røntgen har en række fordele for tandlægen og patienten:

  • Tidsbesparelse, da billedet ikke skal fremkaldes med kemikalier.
  • Stråledosisbesparelse, 25-90%. Ifølge den amerikanske tandlægeklinik Implant Dentistry of Florida, udsendes der 90% mindre radioaktiv stråling ved optagelse af et digitalt røntgenbillede end ved anvendelse af den konventionelle teknik.
  • Bedre arbejdsforhold, da dampe fra kemikalier undgås.
  • Bedre billeddynamik, da billedet kan manipuleres til alle diagnostiske formål.

Hvad betyder det for patienten?
Den nye teknologi betyder, at der praktisk talt ingen ventetid er på at få fremkaldt et røntgenbillede. Dermed kan diagnosen stilles hurtigere og eventuel behandling påbegyndes inden for et kortere tidsrum end hidtil.
Digital røntgen betyder, at en større del af tandundersøgelsen kan digitaliseres.

Hvorfor et digitalt røntgenbillede?
Røntgenbilleder er et af de instrumenter, vi har mest gavn af ved en undersøgelse. Med røntgen får vi en mulighed for at opdage ting, som ellers var umulige at opdage.
Dagens moderne tandbehandling bygger på forebyggende pleje.

Røntgen blev opdaget for over 100 år siden, men har udviklet sig enormt siden da. I røntgenteknikkens barndom var risikoen større, men med dagens moderne udstyr er den væsentlig reduceret.
Den digitale teknik indebærer, at man anvender en fosforplade film, som bestråles og scannes, hvorefter man omgående kan se patientens røntgenbillede på en computerskærm.
Selvom røntgenstrålerne er små kan vi formindske dem væsentligt ved at anvende digital røntgenteknik, det går hurtigere og vi anvender ingen miljøfarlige fremkaldningsvæsker.
Der er i de senere år gjort meget for at reducere den stråling man modtager. Tandoptagelser er uden betydning.

Fordelene ved digital røntgen:
De største fordele ved digital røntgen er:

  • En udtalt tidsbesparelse for tandlægen, idet der er ingen eller meget kort ventetid mellem eksponeringen og det færdige billede.
  • Der er ingen våd fremkaldningsproces med anvendelse af kemikalier, hvilket betyder mindre forurening og ingen fremkalderfejl.
  • Der er en udtalt dosisbesparelse da de direkte digitale systemer behøver meget mindre dosis end film for at opnå samme sværtningsgrad.
  • Det er lettere at opbevare og kommunikere digitale billeder elektronisk, og kopier af et digitalt billede kan sendes til andre, uden at man mister originalen.

Digital røntgen er kort fortalt :
Man bruger ikke film, der fremkaldes i fixer og fremkalder væsker.
Man belyser en lille fosfor-belagt plade ( facon og størrelse om en tandrøntgen-film ) i munden.
Denne plade sættes i en scanner og billedet lagres så digitalt på en edb-server, og hver patient har sit eget foto-katalog.
Billedet er så i løbet af 1 minut tilgængeligt på alle klinikkens computere ( og tv-monitorer ) i fuldskærms-størrelse, og kan gennemgåes af tandlæge og patient på skærmen.
Billedet kan bearbejdes som ethvert andet computer-foto.
Billedet kan på opfordring og patient-accept sendes til diverse andre tandlæger eller forsikringsselskaber.
Det kan også printes ud.
Alm mundfotos taget med mundkameraer kan også lagres i patientens foto-album.

Alt i alt er det hurtigere og mere stråle-og miljøvenligt ( for patient, personalet og miljøet ) at bruge digital røntgen.