Når du bruger www.tandklinik.com, indsamles informationer om dig og din adfærd på hjemmesiden.

Du modtager derfor automatisk cookies. Ønsker du ikke disse, kan du slå dem fra i din browser.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, der gemmes på din computer for at virksomhederne bag hjemmesiderne kan få information om og holde styr på, hvordan brugerne benytter hjemmesiden. Websitet kan genkende dig som bruger, når du besøger websitet. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. De fleste virksomheder bruger cookies på hjemmesider.

Hvordan sletter du cookies?

Hver browser giver dig mulighed for at slette dine cookies. Du finder typisk muligheden for at slette cookies under “Indstillinger” i din browser.

Hvilke cookies bruger Tandlæge Keld Overgaard Klinik og hvorfor?

Vi bruger blandt andet WordPress cookies og Google Analytics cookies, som vi bruger til at få webstatistik om de besøgende og adfærden på hjemmesiden. Formålet er at optimere hjemmesiden.

Nedenfor kan du læse klinikkens persondatapolitik for patientbehandling:

Når du er patient på klinikken, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig.
Dette har vi pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.

De oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. udenfor klinikken som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.
Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig, fx via din region, kommune eller et forsikringsselskab.
Klinikken har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter at du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet.

Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, dette har relevans, og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring. Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018 registreres oplysningerne på baggrund af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7)

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som klinikken registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.